ملت ایران: شایعات این روزهای گذشته هیچ اثری روی برنامه های استقلال نگذاشته و ابی پوشان طبق برنامه زمانبندی شده مشغول مذاکره با مدیر برنامه های ساموئل هستند.
بامداد میرزایی مدیر برنامه های ساموئل بازیکن فصل گذشته استقلال هم اکنون در ساختمان لارستان مشغول مذاکره با مدیر عامل و معاون ورزشی باشگاه استقلال است. در حالی که در دو روز گذشته مشکل بدون هافبک دفاعی بودن پرسپولیس باعثبروز شایعاتی درباره مذاکره این باشگاه با جی لوید ساموئل و حتی توافق طرفین برای همکاری در رسانه های ورزشی کار شده یک منبع خبری نزدیک به باشگاه با رد این ادعا تاکید کرد: ساموئل بازیکن آرامی است و علاقه ای به ایجاد حاشیه ندارد و احتمال انتقال او به پرسپولیس بسیار اندک است.
از سوی دیگر مدیر عامل باشگاه در مصاحبه ای از تلاش برای حفظ او خبر داده. او هم اکنون به هخمرها علی امیری مشغول مذاکره با مدیر برنامه های ساموئل هستند.