ملت ایران: فرزاد آشوبی بازیکن توانمندی است. بازیکنی که در این چند سال با مربیان بزرگی مثل قطبی. دایی. قلعه نوعی کار کرده و قطعاً جذابیت های زیادی برایش داشته است.
با او در مورد کا با این مربیان و شرایط امسال راه آهن حرف زدیم.
شرایط تیم؟
تمرینات پرفشاری را پشت سر می گذاریم به مرز آمادگی رسیدیم بچه ها همه با انگیزه هستند و می خواهیم یک فصل خوب را پشت سر بگذاریم.
به نظرت تیم خوب بسته شده است؟
فکر می کنم در اکثر پست ها ۲بازیکن تقریباً همسطح داریم که می توانند با هم رقابت داشته باشند.
البته در بازی ها معلوم می شود چه کسی مرد میدان است.
بازیکنان بزرگی را جذب نکردید؟
فوتبال ورزش تیمی است و فکر نمی کنم اسمها بازی کنند.
اما خب اگر اسمها بیشتر باشند بد نیست و به تیم کمک می کند.
اما خب تیم ما توانایی های خوبی دارد و بازیکنانی هم که جذب شده اند جز خوبها هستند.
می دانی با اکثر مربیان خوب ایران کار کردی؟
تقریباً کدام ها مثلاً..
قطبی. قلعه نوعی. دایی. مظلومی. ابراهیم زاده.. نظرت در مورد آنها چیست؟
به نظر من کار با اکثر آنها خوب بوده و برایمن افتخار و تجربه خوبی بوده است اما اینکه بگویم چطور بوده به نظر من در ایران جوری جا افتاده اگر چیزی بگویی ناراحت می شوند و به آدمها برمی خورد برای همین چیزی نگویم بهتر است.
از اخلاقیاتشان بگو؟
بگذریم. چه بکویم من از نظر روحی با یکی خوب بودم ولی از نظر فنی بو یا برعکس اما اینکه اسم ببرم نه من را معاف کنید.
خوب پیچاندی.. امسال موفق می شوید؟
به نظر من می توانیم فصل خوبی داشته باشیم.
آره ما تیمی یکدست هستیم که موفق می شویم.
از ابراهیم زاده پرسیدم تیمتان جذاب نیست گفتم خودم جذابش می کن نظرت چیست؟
خب ایشان اصولاً آدم جذابی است راست گفته اند و آقای ابراهیم زاده تجربه بالایی دارد که فکر کنم هم باعثموفقیتمان شود و هم جذابیت تیم راه آهن.