ملت ایران: بعد از مصاحبه جنجالی مجتبی جباری با و بازتاب مصاحبه اش در باشگاه استقلال با او تماس گرفتیم تا از شرایطش با خبر شویم.
بعد از سلام و احوال پرسی مجتبی گفت مصاحبه نمی کنم. اما با اصرار حاضر شد چند کلمه ای صحبت کند.
جباری به گفت:
من اگر حرفی زدم واقعیت ها را گفتم نه چیز دیگر مرد حرف می زند و من هم حرفهایم را زدم. اعتراض من به شرایط بوده نه باشگاه استقلال واگرنه استقلال چه گناهی کرده است. الان هم تا این لحظه نه جلسه ای داشتم ونه تصمیمی گرفتم توکل به خدا ببینیم چه پیش می آید.
جباری در پایان به گفت: دوست دارم تیمی که در لیگ قهرمان شده است ودر آسیا هم نتیجه گرفته است حمایت شود.