ملت ایران: بازیکن ملی پوش استقلال عصر امروز با علی فتح الله زاده دیدار کرد.

هاشم بیک زاده که برای تمدید قرارداد با استقلال به توافق رسیده است امروز به دفتر علی فتح الله زاده رفت.

وی دقایقی پس از خروج نیکبخت واحدی از دفتر فتح الله زاده، به دیدار مدیرعامل استقلال رفت.