ملت ایران: مثل اینکه غیبت چندساعته حاجی از تهران دل او را برای ستاره هایش تنگ کرده، چون بعد از تمرین بعد از ظهر لشکری از ستاره ها به سمت دفتر حاجی حرکت می کنند. امشب حاجی باید برای شام دادن به ستاره هایش حسابی خرج کند

امشب نیکبخت واحدی به دفتر حاجی می رود تا تکلیف قراردادش را مشخص کند. او اما تنها ستاره دفتر حاجی نیست. امشب فرهاد مجیدی هم به مدیرعامل باشگاه سری خواهد زد. جواد نکونام و سیدمهدی رحمتی هم طبق برنامه در لیست ستاره های امشب حاجی هستند. شاید امیر قلعه نویی هم به این جمع اضافه شود. حاجی امشب با ستاره هایش قرار دارد. طول بکشد باید شام بدهد. حاجی هم دست و دلباز و اهل شام دادن است.

امشب ساختمان لارستان مهمان های زیادی دارد پس پارکینگ باید خالی باشد و نگهبان باید جلوی ساختمان را هم خالی نگه دارد برای ماشین هایی که داخل پارکینگ جا نمی شوند. امشب حاجی با ستاره هایش نشست دارد. چه کسی اول می آید و چه کسی آخر معلوم نیست. شما چه حدس می زنید؟