ملت ایران: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با کادر فنی و بازیکنان این تیم جلسه گذاشت.

محمد رویانیان پیش از آغاز تمرین بعدازظهر پرسپولیس با بازیکنان این تیم جلسه گذاشت.

قرار بود تمرین پرسپولیسی ها ساعت ۱۷:۳۰ آغاز شود اما پس از ورود علی دایی به تمرین، جلسه رویانیان با بازیکنان و کادر تیم آغاز شد.