ملت ایران: مصدومیت مهرداد پولادی که از آخرین هفته های فصل پیش گزیبان او را گرفته هنوز برطرف نشده است. چپ پای پرسپولیس پایش را جراحی کرده و به نظر می رسید با شروع فصل جدید مشکلی برای همراهی پرسپولیس نداشته باشد. اما او یک بار دیگر به مشکل برخورده است.
بازیکن پرسپولیس و مدافع چپ ثابت تیم ملی کشورمان به دلیل مصدومیت از ناحیه آشیل پا دچار جراحی شد اما پس از گذشت چند مدت پولادی علی رغم تست های مکرر امروز مشخص شد که هنوز مصدومیتش به طور کامل برطرف نشده و پزشکان به او گفته اند باید به فکر چاره دیگری باشد.
پولادی پس از تمرین امروز پرسپولیس بسیار ناراحت بود و در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای مصاحبه گفت: «چه حرفی باید بزنم؟ من هیچ حرفی برای گفتن ندارم!» قرار است در دیدار با متخصصان در خصوص پولادی تصمیم نهایی گرفته شود.