ملت ایران: علیرضا نیکبخت واحدی ساعاتی پیش به هیات فوتبال رفت و قراردادش را برای مدت یکسال با استقلال ثبت کرد. برای تایید این خبر ابتدا با مدیرعامل استقلال تماس گرفتیم و متوجه شدیم حاجی هیچ اطلاعی از ثبت قرارداد نیکی ندارد و همین تماس موجب می شود تا فریادهای فتح اله زاده بر سر علی امیری سرازیر شود. اینطور که پیداست علی امیری برای اینکه این خبر را به نام خودش ثبت کند بدون اطلاع مدیرعامل به هیات فوتبال میرود و زمینه ثبت این بازیکن را فراهم می کند. فتح اله زاده توقع داشت این بمب کار کرده دوباره به دستان خودش ترکانده شود اما امیری همه برنامه های حاجی را بهم زد تا حضور نیکبخت در تمرین استقلال در پرده ابهام قرار بگیرد. نیکبخت در این خصوص گفت: خود حاج آقا در جریان کامل قرار دارند و من با اجازه ایشان به استقلال برگشتم. این حرف ها صحت ندارد و مطمئن باشید بدون مشکل به تمرین تیم می روم