ملت ایران: اتفاق جالب در استقلال. در حالی که منابع خبری از ظهر درگیر انتقال نیکبخت واحدی به استقلال هستند مدیر عامل باشگاه این خبر را تکذیب کرد.
علی فتح اله زاده گفت: نیکبخت عزیز است اما هر بازیکنی برای جذب شدن باید توسط کادر فنی به مدیریت باشگاه معرفی شود و پس از آن پروسه جذبش رقم بخورد. در مورد اقای نیکبخت این پروسه طی نشده و کادر فنی اعلام نیازی نکرده و در نتیجه جذب ایشان قطعی نشده. اگر کادر فنی نیکبخت را بخواهد مذاکراتمان را آغاز می کنیم.