ملت ایران: سپاهان انگار چشم خورده است. قهرمان نقل و انتقالات در اردوی اسلوونی و در دیدار تدارکاتی این تیم با حریف خارجی خود با آسیب دیدگی جواهیر سوکای روبرو شده و گفته می شود علت آن پارگی رباط صلیبی است. بایدمنتظر ماند و دید نتیجه آزمایشات چه می گوید.

سپاهان اخیرا " افشین را به عنوان مهاجم به خدمت گرفته و البته روی حضور جواهیر سوکای هم حساب ویژه ای باز کرده بود.