ملت ایران: آرمن طهماسیان بازیکنی از جامعه ارامنهٔ ایران فصل پیش استقلال از این تیم جدا شد. این بازیکن که سهمیه تیم امید است مذاکراتی را با ملوانی ها داشته و از آنجایی که سابقه بازی در کنار سعید عزت اللهی را دارد به احتمال فراوان روانه این تیم شمالی می شود تا در ملوان توپ بزند.