ملت ایران: تفویض بخشی از اختیارات رویانیان به منتقمی بی دلیل نبوده و احتمالا او سرپرست موقت پرسپولیس خواهد شد. عباسی وزیر ورزش از رفتن رویانیان و انخاب مدیرعامل جدید سخن گفته است. وی در پاسخ به این سوال فارس که حمایت شما از رویانیان برای ابقا در باشگاه پرسپولیس چقدر بوده، عنوان کرد: همه باشگاه ها مورد حمایت ما هستند و باشگاه استقلال و پرسپولیس نیز حمایت می کنیم و آرزو داریم سلامت باشند. ما از رویانیان خواهش کردیم بیاید و مشغول به کار شود اما با توجه به اینکه وی در جای دیگری مشغول بود شاید صلاح ندیدند ماموریتش ادامه داشته باشد، اما چون درباره هیئت مدیره به نتیجه نرسیدیم خواستیم که بماند و با همکاری سجادی و هیئت مدیره از بین کاندیداها شخص مورد نظر انتخاب شود.