ملت ایران:جلال چراغپورمربی سبق تراکتورسازی، دلایل جدایی خود را از این باشگاه اعلام کرد.
در حالیکه مجید جلالی دیروز هم علت جدایی او را مسائل خانوادگی دانسته، چراغپورگفت: بعد از ۲۰ روز تمرین دادن به بازیکنان تراکتورسازی، دیدم با من قرارداد نمی بندند فکر کردم شأن و منزلتم پایین آمده است و احساس بدی پیدا کردم.
مربی سابق تیم فوتبال تراکتورسازی ادامه داد: در مورد این موضوع به جلالی چیزی نگفتم ولی به باشگاه اطلاع دادم که نمی آیم و آنها نیز موضوع را به جلالی اعلام کردند.
او که شخصیت جنجالی ای ندارد، درپایان حرفهایش هم گفته است: نمی خواهم بگویند حالا که به تیم بزرگی مثل تراکتور آمده، رفتارش تغییر کرده و این طور حرف می زند… اما همه حقیقت این است که توقعاتم بر آورده نشد و من هم نتوانستم در مقابل حقم سکوت کنم.