ملت ایران:از دیروز که خبر برکناری محمد رویانیان به گوش بازیکنان پرسپولیس رسیده همه در اردوی رامسر بهم ریخته اند. با اینکه در کلبه های چوبی هتل جنگلی محل اردو تمام امکانات فراهم است و سرخ ها از هوای مطبوع و فوق العاده خنک منطقه لذت می برند اما بحثبرکناری رویانیان جو اردو را بهم ریخته و همه درباره این موضوع حرف می زنند.

تقریبا تمام اعضای تیم شامل بازیکنان، کادر فنی و همراهان از این اتفاق ناراحتند و بیشترشان معتقدند توطئه ای رخ داده تا سردار در ماه های آخر عمر دولت دهم در راس باشگاه پرسپولیس نباشد. برخی معتقدند این توطئه از همین نزدیکی های باشگاه پرسپولیس طرح ریزی شده و سر منشا قضیه از افراد نزدیک به رویانیان و باشگاه آب می خورد. برخی هم معتقدند این توطئه در راستای خراب کردن علی دایی انجام شده چرا که به هر حال با تغییر دولت، تغییر در راس باشگاه قریب الوقوع بوده و رویانیان رفتنی بوده است اما این تغییر می تواند علی دایی را در شروع کارش با پرسپولیس دچار چالش های جدی کند!برخی بازیکنان پرسپولیس می گویند این بار می خواهند دایی را خراب کنند تا تیم با او نتیجه نگیرد. این دسته از بازیکنان و اعضای تیم در اینکه هیچ وقت نشده پرسپولیس طی یک مدت کوتاه آرامش داشته باشد متفق القولند و در جمع های دو سه نفره با تکان دادن سر به نشانه تاسف از شرایط مبهم تیم در آینده حرف می زنند.

بدون شک این وضعیت درنحوه تمرین کردن آنها هم تاثیر خواهد داشت و امروز و بعد از ارسال عکس های تمرین بعداز ظهر شاید بتوان نشانه های این جو نامطلوب را در نوع تمرین کردن بازیکنان پرسپولیس پیدا کرد.