ملت ایران:بازگشت علیرضا نیکبخت به استقلال خبری بود که هفته گذشته در سایت های خبری منتشر و پس از مدتی هم تقریبا تکذیب شد. نیکبخت که از نیم فصل سال قبل پس از دوندگی های فراوان مجوز بازگشت به لیگ برتر را کسب کرده بود برای بازگشت به استقلال و درخشش در سطح اول فوتبال کشور انگیزه های بالایی دارد.

از سوی دیگر امیر قلعه نویی هم از بازگشت او استقبال کرده با اینحال مشکل اصلی در اینجاست که نیکبخت به علت حضور در تیم داماش بازیکن لیگ برتری به حساب می آید و همین قضیه باعثپر شدن سهمیه تیم خواهد شد.

دیروز شنیدیم که او همچنان در رادار باشگاه استقلال حضور دارد اما اولویت با نفرات دیگر است و تنها در صورت محقق نشدن جذب نفرات دیگربخت بازگشت به استقلال به او رو خواهد کرد.