ملت ایران: تونی آدامز، کاپیتان سابق آرسنال، به این باشگاه هشدار داد که خرید وین رونی، مهاجم منچستریونایتد، می تواند بسیار خطرناک باشد.

وین رونی قصد دارد منچستریونایتد را ترک کند و گفته می شود در صورتی که آرسنالی ها با دستمزد مورد نظر او موافقت کنند، مشکلی برای پیوستن به این باشگاه ندارد.

علیشیر عثمانوف، دومین سهامدار بزرگ باشگاه آرسنال، هم به تازگی با ستایش این ملی پوش انگلیسی گفته بود که خرید او می تواند موفقیت بزرگی برای این باشگاه لندنی باشد.

اما آدامز در گفتگو با تاک اسپورت گفت: " صادقانه بگویم؛ تصور نمی کنم وین رونی بتواند با شرایط آرسنال سازگار شود. به نظر من، خطر او می تواند بسیار خطرناک باشد.

فکر نمی کنم تنها مسائل مالی مطرح باشد. بلکه باید رفتار و ذهنیت او را هم در نظر گرفت. لندن جو متفاوتی دارد. فکر می کنم آرسنال نیاز به بازیکنان متفاوتی دارد.

فکر می کنم تردیدی نیست که وین یک سوپراستار است و من خیلی دوست دارم او به آرسنال بیاید. او از تکنیکی بی نقص است اما من در مورد شرایط ذهنی او مطمئن نیستم.

می دانم که سرالکس در چند سال اخیر برای مهار او فوق العاده کار کرد و مطمئنم که ونگر هم می تواند با او کار کند اما، راستش را بگویم خیلی هم مطمئن نیستم. اگر من بودم، پولم را برای خرید رونی خرج نمی کردم. "