ملت ایران:علی ضیا مجری برنامه ویتامین ۳ امروز باز هم در رویارویی با علی کفاشیان از وی پرسید: «آیا رحمتی به تیم ملی باز خواهد گشت یا نه؟» که کفاشیان جواب داد: «باید لیگ شروع شود تا بچه ها خودشان را نشان دهند اما ما سعی مان را می کنیم تا او برگردد».

در ادامه ضیا باز هم از رحمتی تعریف و تمجید کرد و گفت او اخلاق بسایر خوبی دارد. البته این مجری تلویزیونی از رحمان احمدی هم تعریف کرد تا دل او را هم به دست بیاورد.
کفاشیان هم گفت اعضای تیم باید با هم متحد باشند و همه یک تیم واقعی را تشکیل دهند. وی همچنین در جواب ضیا که پرسیده بود آیا رحمتی با نکونام مشکل دارد یا فرد دیگری ابراز بی اطلاعی کرد و از جواب طفره رفت.