ملت ایران:حسین قدوسی درباره اینکه برخی منابع خبری از مذاکره میان باشگاه پرسپولیس و مجتبی جباری خبر می دهند عنوان کرد: سردار رویانیان در نشست خبری روز یکشنبه به این مساله اشاره کردند که در وهله نخست همه بازیکنان در هر رده ای باید بدانند از باشگاه بزرگ تر نیستند. از سوی دیگر تاکید مدیرعامل پرسپولیس بر این بود که اگر کادر فنی بخواهد، باشگاه با جباری وارد مذاکره می شود. فکر می کنم قید اگر در این جمله بسیار مهم و تعیین کننده است.

وی افزود: تا به این لحظه، کادر فنی درخواستی برای جذب جباری به باشگاه ارائه نکرده است. با این وجود در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد، در روزهای آتی مساله پیگیری می شود.