ملت ایران: پرسپولیسی ها با جذب حاتمی می توانند با یک تیر دو نشان بزنند. اول انتقام حضور قاضی در استقلال را بگیرند و سپس یکی از مهاجمان تیم ملی را جانشین کریم انصاری فرد کنند.

کریم انصاری فرد هنوز با پرسپولیسی ها به توافق نرسیده و احتمالش ضعیف است که برای سال آینده هم در این تیم بماند. انصاری فرد فرد که مدتهاست با پرسپولیسی ها در حال مذاکره است با این تیم به بن بست خورده و حتی گفته می شود علی دایی دیگر روی بازگشت او حسابی باز نمی کند. بر همین اساس شنیده می شود پرسپولیسی ها برای جایگزینی انصاری فرد روی فرزاد حاتمی نظر دارند و حتی مذاکراتی هم با این بازیکن استقلال انجام داده اند. حاتمی که همین چند روز پیش رضایتنامه خود را از استقلال دریافت کرد مورد توجه پرسپولیس قرار گرفته و هیچ بعید نیست بعد از توافق با مسئولان این تیم پیراهن قرمز را به تن کند. پرسپولیسی ها با جذب حاتمی می توانند با یک تیر دو نشان بزنند. اول انتقام حضور قاضی در استقلال را بگیرند و سپس یکی از مهاجمان تیم ملی را جانشین کریم انصاری فرد کنند. به همین دلایل است که گفته می شود مذاکره پرسپولیسی ها با فرزاد حاتمی موفقیت آمیز بوده و این مهاجم در یکقدمی پوشیدن پیراهن قرمز قرار دارد.