ملت ایران:پس از اینکه مجتبی جباری در لیست فروش استقلال قرار گرفت با این بازیکن در مورد این موضوع تماس گرفتیم تا ماجرا از زبان خودش جویا شویم. مجتبی گفت:

بله خبر دارم اما نمی خواهم جوابی برای این اقدام باشگاه بدهم.

من سکوت می کنم و به فکر آینده هستم. اگر اجازه بدهید حرفی نمی زنم.
ظاهرا جباری هم برای ادامه فوتبال به شرایطی ایده آل نیاز دارد. به هر حال امیدواریم که هر اتفاقی می افتد به نفع فوتبال ایران باشد.