ملت ایران:جدایی شماره ۸از جمع شاگردان قلعه نویی قابل پیش بینی بود. با بیانیه رسمی باشگاه استقلال این مسئله رنگ حقیقت به خود گرفت و حالا او در دوراهی زرد و قرمز مانده است. رویانیان برای جذب وی تلاش زیادی دارد اما روحیه مجتبی جوری نیست که وارد دعوای سرخابی ها و سکوهای داغ آنها شود. او بدش نمی آید در تهران بماند و با حضور در پرسپولیس ف جنگ رو در رویی را با مدیران و مربیان استقلال آغاز کند اما با این وجود ترجیح می دهد همه پل های پشت سر خود را خراب نکند.

به نظر می رسد جباری را باید سپاهانی دانست. این را یک منبع موثق نزدیک به سپاهان هم تایید می کند. او می گوید: جباری قبلا هم به ما گفته بود اگر در استقلال نماندم می آیم سپاهان.

حالا سپاهان در لیگ بعد چه تیمی خواهد داشت!