ملت ایران:با وجود آنکه بسیاری ازدوستداران و هواداران استقلال برای فصل آتی لیگ برتر و البتهه ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا روی در اختیار داشتن مجتبی جباری حساب ویژه ای باز کرده بودند اما شماره ۸ خوشفکر استقلال در این تیم نمی ماند.
مدیر برنامه های رسمی مجتبی جباری دقایقی گفت: «مجتبی قطعا در استقلال نمی ماند. او از تراکتورسازی، سپاهان و دو تیم ایرانی دیگر پیشنهاد دارد اما هنوز تیم آینده اش را انتخاب نکرده است.»
وی همچنین گفت: «مبلغ قرارداد یکی از چهار تیمی که به جباری پیشنهاد داده دو برابر رقمی است که وی فصل قبل از استقلال گرفته اما این بازیکن هنوز به هیچ کدام از این پیشنهادها پاسخ مثبت نداده است.»