ملت ایران:یکی از مدافعین تیم تراکتور سازی تبریز که در نیم فصل دوم برای این تیم بازی های خوبی هم به نمایش گذاشت ظاهرا در تست دوپینگ افسران " ای اف سی " مورد آزمایش قرار گرفته و پرونده ای برای او تشکیل شده است که به نظر جواب آن مثبت بوده است، البته این بازیکن قرار داد خود را برای فصل سیزدهم با این تیم تبریزی تمدید نموده ودر اردوی اخیر در اردبیل هم شرکت داشته است،، برای اگاهی از کم وکیف ماجرا خبر نگار گل تماسی داشت با حسن آذرنیا سرپرست این تیم که وی در اینرابطه گفت: بله، شایعات و حرف وجدیثهای در این خصوص مطرح است و موضوع از طرف مدیریت باشگاه و تیم پزشکی در حال پیگیری است تا واقعیت مسئله مشخص شود وباشگاه نسبت به این قضیه واکنش لازم را انجام دهد..