ملت ایران: کادر پزشکی پرسپولیس با توجه به حضور کامل علی عسگری در تمرینات، پیش از شروع تمرین امروز اعلام کرد: حمیدرضا علی عسگری به طور کامل بهبود یافته است و در سونوگرافی انجام شده از مچ پای او که سه‌شنبه گذشته در تهران انجام شد و با توجه به عدم مشاهده التهاب در ناحیه آشیل این امر محرز شد. این بازیکن با حضور موفق در تمرینات رامسر خیال کادر پزشکی را راحت کرد و از فهرست مصدومان خارج شد.

در حال حاضر هیچ مصدومیت خاصی در جمع نفرات حاضر در اردو مشاهده نشده است.