ملت ایران:بعد از آنکه دادگاهی دراسپانیا اعلام کرد که درحال بررسی پرونده فساد مالی لیونل مسی و پدرش است، وکلای لیونل مسی بیانیه ای رسمی را منتشر کرده وطی آن خواستار آن شدند تا ساختار قشایی کارش را انجام دهد و اعلام کردند که این شکایت به نوعی درماندگی رسانه ای است. متن این بیانیه به گزارش آ. اس بدین ترتیب است:

۱ - به تصمیم قضایی احترام می گذاریم و خودمان رادر خدمت ساختار قضایی قرار می دهیم تا برای حل این پرونده کمک کرده باشیم تا واقعیت روشن شود

۲ –ما اطمینان داریم که می توانیم درمقابل این اختلاف به وجود آمده به شفاف سازی پرداخته و از اینکه افرادی افتخار و ارزشهای موکل ما را با شک و شبهاتی روبرو کرده اند ابراز حسرت می کنیم. این درحالی است که مسی همواره به قوانین قضایی اسپانیا احترام گذاشته و وفادار بوده

۳ - اعلام می کنیم که موکل ما مبالغ مذکور را پرداخت خواهد کرد ولی مطمئینم که او تمام مبالغی که می بایست به صورت قانونی پرداخت می کرده را تا قبل از این پرداخت نموده بوده.

۴ - ما به بی گناهی موکلمان ایمان داریم

۵ - درخواست می کنیم تا اجازه داده شود تا دادگاه کارش را بکند. ما به این پروسه قضایی اطمینان داریم.

۶ - اطمینان داریم که تحقیقات قضایی می توانند در کمترین زمان ممکن این مشکل ایجاد شده که موکل ما را دردرماندگی رسانه ای قرار داده، را حل کنند. ما از اوضاع ایجاد شده، عمیقا ابراز حسرت می کنیم