محمد حیدری مهاجم فصل قبل ملوان که برای این تیم گلهای حساسی در لیگ به ثمر رسانده بود و برای این تیم امتیازات حساسی را آورده بود پس از اینکه نتوانست با ملوانی ها به توافق مالی برسد از این تیم جدا شد.
حیدری به سایت گل گفت:
ملوان خانه من است اما من برای زندگی باید تامین هم باشم نمیخواستم روی تیمم فشار بیاورم برای همین بر خلاف میلم از این تیم جدا شدم.
من از استقلال خوزستان و گسترش فولاد پیشنهاد رسمی داشتم اما خب فجر را انتخاب کردم چرا که اعتقاد دارم در فجر بازی من به چشم می آید و می توانم از فجر به تیمهای بزرگ بروم و از آنجا به تیم ملی برسم.
فجر را انتخاب کردم چرا که از غلام پیروانیو آقای جعفری شناخت داشتم و می دان در این آدم بی حاشیه کار می کند و موفقیت فوتبالی ات دست خودت است نه عوامل دیگر… امیدوارم شرایط جوری باشد که از نظر مالی هم با فجر به توافق برسم و مشکلی نباشد.