ملت ایران:لیگ برتر دوره سیزدهم از ۲۱تیر با شرکت ۱۶ تیم برگزار می شود و تیم های پانزدهم و شانزدهم به دسته اول سقوط خواهند و تیم چهاردهم به پلی آف می رود تا دیداری با تیم سوم دسته اول برگزار نماید. در سال هایی که لیگ ۱۶ تیمی بود فقط دو تیم سقوط می کند اما اکنون چون گفته می شود لیگ دسته اول با ۲۶تیم برگزار می گردد و برای صعود از این لیگ دو تیم کم است، یک نیم سهمیه هم به آن اضافه شده که در پلی آف تکلیف آن مشخص می گردد.