ملت ایران:رسول خطیبی درباره اظهارات حمید زینی زاده که اعلام کرده خطیبی دوست دارد سرمربی تراکتورسازی شود، اظهار داشت: فکر می کنم سوءتفاهمی انجام شده است. من در مصاحبه ای که انجام دادم منظورم شخص زینی زاده نبود. منظورم این بود که باید برای تراکتورسازی بازیکن سازی کنند، نه اینکه فقط بازیکنان نامی بخرند.

وی افزود: ما همشهری هستیم و باید هوای همدیگر را داشته باشیم. ما در اصل از یک خانواده هستیم و باید یکدیگر را حمایت کنیم.