ملت ایران:در حال حاضر تیم های ملوان، صبای قم، تراکتورسازی و گسترش فولاد در سرعین اردوی تدارکاتی برپا کرده اند و همین امر سبب شده تا این تیم ها برای برگزاری تمرینات خود به مشکل بخورند. زمین تمرین نیر اصلی ترین زمین سرعین است که معمولا تیم های لیگ برتری با تعامل برای برگزاری تمرینات خود به آنجا می روند.