ملت ایران:تراکتوری ها در سرعین به هتل اترک رفتند و در این هتل اردوی خود را برگزار کردند. به محض ورود تیم علی کریمی از سوی هواداران حاضر مقابل هتل مورد تشویق قرار گرفت. آنها همچنین تراکتورسازی را تشویق کردند.

* تراکتوری ها در غیاب محمد نصرتی به سرعین رفته اند. او قرار است تا ساعاتی دیگر به جمع اردونشینان اضافه شود. به غیر از نصرتی سایر بازیکنان همراه تراکتورسازی هستند.

* اولین تمرین تراکتورسازان در سرعین ساعت ۱۸ روز شنبه برگزار می شود.

*هواداران تراکتورسازی در سرعین از علی کریمی عکس و امضا می گرفتند.

* با اینکه تیم گسترش فولاد هم در سرعین اردو زده است اما هنوز برنامه ای برای انجام بازی دوستانه بین این دو تیم وجود ندارد.

* اولین بازی دوستانه تراکتورسازی در سرعین روز دوشنبه برگزار می شود.

* جلوی هتل اترک بنری در حمایت از تیم تراکتور نصب شده است. روی این بنر نوشته شده: «تراکتور به سرعین خوش آمدی»