به گزارش ملت ایران به نقل از اوج، باشگاه استقلال تهران برای تأمین هزینه های خود در فصل پیش رو نیاز به منابع مختلف درآمدی دارد از این رو راه های جدیدی را برای نیل به این هدف در نظر گرفته است.

از جمله برنامه های استقلال فروش پیراهن بازیکن برتر هر مسابقه از طریق مزایده است. در صورت تصویب این برنامه، بعد از هر بازی برترین بازیکن استقلال پیراهن امضا شده خود را در اختیار باشگاه می گذارد تا به فروش برسد.