ملت ایران: پس از پایان لیگ مشکلات مالی باشگاه استقلال به حدی بغرنج شد که در نهایت علی فتح الله زاده را مجبور به استعفا کرد اما پس از این اتفاقات وزارت ورزش اعلام کرد که همه چیز را به اعضای هیئت مدیره سپرده است.

هیئت مدیره استقلال و نجف نژاد که ریاست این هیئت را بر عهده دارد پس از جلسه با وزیر موافقت او را برای پرداخت بودجه وزارت ورزش به باشگاه استقلال را گرفت و در نهایت وزارت ورزش بخشی از بودجه پیشنهادی خود را به این باشگاه پرداخت کرد.

این بخش از بودجه باشگاه استقلال در راستای حضور پرقدرت این باشگاه در فصل نقل و انتقالات واریز شد. این مسئله در حالی صورت گرفت که محمد عباسی فردا به کشور کره سفر خواهد کرد.

با این شرایط علی فتح الله زاده رسما به کار خود بازگشت.