ملت ایران:مصطفی اکرامی در خصوص وضعیت خود اظهار داشت: تا روز جمعه احتمال ماندن من در تراکتورسازی وجود داشت اما در نهایت حضور من منتفی شد. دو جلسه با زینی زاده برگزار کردم که حاصلی نداشت و چون بازیکن آزاد بودم به توافق نرسیدیم.

وی افزود: من ۵ سال در تراکتورسازی حضور داشتم و طبعا دل کندن خیلی سخت است. تیم را ما به لیگ برتر آوردیم اما مهم نام تراکتورسازی است. این باشگاه همیشه سربلند باقی می ماند و من برای زینی زاده و جلالی عزیز آرزوی موفقیت می کنم.

اکرامی خاطرنشان کرد: زندگی همین است. کمیت مهم نیست و اینکه چندسال در تراکتور بودم در مقابل شور هواداران تراکتوری هیچ است. من دو نایب قهرمانی با این تیم دارم و تراکتور همیشه توی قلبم جای دارد. اکرامی ها می آیند و می روند اما باشگاه به راه خود ادامه می دهد.

وی درباره تیم بعدی خود گفت: قصد بازار گرمی ندارم اما پیشنهاداتی رسیده و تا آخر هفته تیم آینده ام را معلوم می کنم.