ملت ایران:علی کریمی بازیکن جدید تراکتورسازی تبریز بامداد امروز به تبریز رسید.

*هواداران بسیار زیادی برای استقبال از کریمی در فرودگاه شهید مدنی تبریز حاضر شدند.

*هواداران حاضر در فرودگاه کریمی را با شعار «کریمی کاپرفیلد» مورد تشویق قرار دادند و لقب جدیدی را برای این بازیکن انتخاب کردند. در یک دوره ای بین کریمی و و هواداران تبریزی رابطه خوبی برقرار نبود اما شب گذشته آنها با هم آشتی کردند.

*ازدحام فراوان هواداران باعثبرهم خوردن نظم فرودگاه شده بود.

*هواداران بنری را آماده کرده بودند که روی آن نوشته بود «کریمی به دره مرگ خوش‌ آمدی»، هواداران تراکتورسازی، تبریز را دره مرگ برای حریفان خود می‌دانند که هر تیمی که در آنجا حضور پیدا می‌کند با شکست شهر را ترک می کند.

*با توجه به ازدحام فراوان جمعیت کریمی به اتومبیل باشگاه انتقال داده شد تا به هتل برود.