ملت ایران: گونتر نتزر، اسطوره فوتبال آلمان، معتقد است انتخاب پپ گواردیولا به عنوان سرمربی بایرن، شور و اشتیاق را در بین همه تیم های بوندس لیگا افزایش داده است.
نتزر که یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی آلمان بین سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵ بوده، معتقد است سرمربی سابق بارسا می تواند تاثیر قابل توجهی روی رقابت های بوندس لیگا داشته باشد.
او در گفتگو با سایت فیفا گفت: " با توجه به ورود قریب الوقوع مربی ای مانند پپ گواردیولا، من آینده خوبی برای بوندس لیگا متصور هستم.
او نه تنها روی بایرن، بلکه روی کل لیگ تاثیر گذار خواهد بود. من از این مسئله مطمئنم.
فکر می کنم ما ایده ها و انگیزه های جدید در فوتبال آلمان داریم که می تواند باعثآمدن مربیان خارجی شود و آنها می توانند سبک و فلسفه متفاوتی از فوتبال را به بوندس لیگا بیاورند.
واضح است که همه تیم ها نمی توانند فوتبالی که در ذهن گواردیولاست را ارائه بدهند اما او می تواند انگیزه های تازه ای به لیگ بدهد. "
گواردیولا در ژانویه گذشته با قراردادی سه ساله به بایرن پیوست.