ملت ایران:ملی پوشان کشورمان که قبل از ظهر پنجشنبه به وقت به محلی وارد شهر بندری اولسان شدند، ساعت ۰۰/۱۷ به وقت محلی(۳۰/۱۲ به وقت تهران) اولین تمرین خود را برگزار کردند.
اعضای تیم ملی ایران پس ازیک پروازهشت ساعته و بسیار خسته کننده در محل هتل هیوندایی شهر اولسان مستقرند. گزارش تصویری تمرین اول را تماشا کنید: