ملت ایران: برای سومین روز متوالی تمرینات تیم فوتبال استقلال برگزار نشد.
قرار بود دور جدید تمرینات استقلال عصر امروز دوشنبه با حضور چند بازیکن شروع شود ولی به دلیل غیبت بازیکنان بار دیگر شاهد عدم برگزاری آن بودیم.
اعضای کادر فنی تیم استقلال مثل دو روز گذشته در کمپ اختصاصی این باشگاه حاضر شدند ولی به خاطر غیبت بازیکنان محل تمرین را ترک کردند.