ملت ایران: دوایت یورک، مهاجم سابق منچستریونایتد، معتقد است که وین رونی باید هرچه زودتر به دیوید مویس اطمینان بدهد که در این باشگاه خواهد ماند.
آینده رونی در الدترافورد در هاله ای از ابهام قرار دارد و در چند روز اخیر شایعاتی در مورد مذاکره ای او با دو باشگاه منتشر شده است.
اما یورک معتقد است که این ملی پوش انگلیسی باید در منچستریونایتد بماند و جدایی او را یک ناکامی برای این باشگاه دانست.
او در گفتگو با تاک اسپورت گفت: " همیشه شایعاتی در مورد رونی وجود دارد. او امسال نتوانست بهترین بازی هایش را به نمایش بگذارد اما می تواند شرایط را عوض کند.
منچستریونایتد همیشه به دنبال بهترین بازیکنان است و رونی یکی از آنهاست. اگر او بخواهد از منچستریونایتد جدا شود، ضربه بزرگی خواهد بود و من مطمئنم که مویس منتظر اشت تا از ماندن او مطمئن شود. "