ملت ایران: بهنام برزای مهاجم سابق تیم صنعت نفت آبادان عصر دیروز در دفتر باشگاه راه آهن حاضر شد و پای قرارداد خود با این باشگاه را امضا کرد.
این بازیکن ۲۱ ساله که شرایط پیشرفت در باشگاه راه آهن را برای خود فراهم می دید، با قراردادی ۲ ساله به این تیم پیوست و از امروز در تمرینات تیم راه آهن حاضر شده است