به گزارش ملت ایران به نقل از گل – مانوئل نویر دروازه بان آلمانی باشگاه بایرن مونیخ در صحبت هایی اعلام کرد که در حال حاضر از زندگی در مونیخ راضی و خوشحال است ولی احتمال انتقالش به تیمی دیگر در آینده را رد نمی کند.
این دروازه بان جوان درتابستان سال ۲۰۱۱ از شالکه به بایرن مونیخ منتقل شدو معتقد است که انتخاب درستی درانتقال به تیم قهرمان بوندس لیگا داشته.
البته نویر در صحبت هایی اعلام کرده که در آینده ممکن است به تیم دیگری برود؛ البته هر زمانی که حس کند که به چالش جدیدی نیاز دارد، این کار را انجام خواهد داد.
نویر در صحبت هایی به بیلد گفت: «فتح قهرمانی سه گانه تائیدی براین بود که پیوستنم به بایرن، تصمیم درستی بود و این تصمیم حتی درست تر از انتقالم به تیمی خارجی بود.»
نویر ادامه داد: «من در حال حاضر به فکر جدایی احتمالی از بایرن نیستم. من هیچ وقت بازی کردن در تیمی که بازیکنانش تا این حد برای هم احترام قائل باشند را نداشته ام و واقعا خوشحالم که بخشی از این تیم هستم. ولی نمی دانم که در آینده چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد. در فوتبال اتفاقات ممکن است خیلی سریع به وقوع بپیوندند و ممکن است ناگهانی به این نتیجه برسم که زمان آغاز یک چالش جدید فرا رسیده.»
نویر ۲۷ ساله تا تابستان سال ۲۰۱۶ با بایرن مونیخ قرار داد دارد.