ملت ایران: سفر امیر قلعه نویی به کانادا هم در این اوضاع و احوال استقلال می تواند سوژه خوبی برای رسانه ها باشد. عکس های این سفر طی روزهای اخیر در رسانه های مختلف درج شده و جالب است بدانید منبع این عکس هاوب سایت محمد هوتن قلعه نوییپسر امیر است.
او که سایتی شخصی دارد که توسط یکی از دوستانش اداره و به روز می شود طی روزهای اخیر عکس های متعددی را روی سایت قرار داده است. برای دیدن آنهااینجاکلیک کنید.