به گزارش ملت ایران به نقل از گل - اتفاقات فوتبال ایران معمولا قابل پیش بینی نیستند. آنچه در ادامه می آید خبری است که برخی منایع خبری آن را تایید می کنند اما تا رسمی شدن آن باید صبر کرد. تغییر دولت و انتخابات پیش رو قطعا در حیطه ورزش هم تاثیر خواهد داشت. آمدن رییس جمهور جدید یعنی انتصاب وزیر ورزش جدید و تغییرات بنیادین در زیر مجموعه او.
عجیب نیست اگر اهالی کنونی ورزش برای ماندن در این عرصه تلاش کنند. وزیر ورزش به دنبال کرسی ریاست کمیته ملی المپیک باشد و برای معاون ورزشی خود حمید سجادی هم جایی مثل مدیرعاملی پرسپولیس را در نظر داشته باشد. سعیدلو هم ریاست هیئت مدیره را بر عهده می گیرد. طبیعی است که وزیر جدید با توجه به اینکه می بیند به تازگی این نفرات در پرسپولیس حضور یافته اند دست به تغییر زودهنگام انها نمی زند.
گفته می شود به زودی ترکیب جدید هیئت مدیره پرسپولیس معرفی خواهد شد. سعیدلو، فداحسین مالکی، نژاد فلاح، پروین، حمید سجادی، محمد رضا ساکت و عزیزالله محمدی نفرات مدنظر عباسی هستند. کسانی که البته اگر از خودشان سئوال شود موضوع را تایید نمی کنند. هر چند نام دادکان هم به گوش می خورد اما حضور او در این جمع و با این شرایط کمی بعید به نظر می رسد. آیا رویانیان هم باید مثل همتای خود در جمع آبی ها باید از پرسپولیس برود؟