به گزارش ملت ایران به نقل از گل - ایمان مبعلی که فصل خوبی را در پیکان پشت سر نگذاشت، آنطور که می گوید حالا از اشتباهاتش درس گرفته است و می خواهد با یک انتخاب خوب دوباره به روزهای اوجش برگردد.
ایمان مبعلی که از استقلال یک پیشنهاد خوب دریافت کرده است به سایت گل گفت: یک صحبتهایی شده است اما هنوز تصمیمی نگرفتم البته آقای ویسی هم با من تماس گرفتند تا به استقلال صنعتی بروم اما هنوز هیچ چیز معلوم نیست.
مبعلی در ادامه گفت: دوست دارم به تیمی بروم که بتوانم دوباره به بهترین روزهای فوتبالم برگردم. اگرچه من در فصل قبل در اکثر بازی ها خوب کار کردم و توانستم مثمر ثمر هم باشم اما خب قسمت در پیکان آن شد که دیدید.به هر حال فکر کنم امسال برایم خوب باشد و اتفاقات خوبی برایم بیفتد.