ملت ایران: محمدر رویانیان مدیرعامل پرسپولیس امروز نیم ساعتی با محمد پروین بازیکن فصل پیش گهر در دفتر فرمانیه دیدار و مذاکره مذاکره کرد.

پروین که سال گذشته در بازی مقابل گل زیبایی به پرسپولیس زد، ممکن است برای بار سوم به این تیم بازگردد. این انتقال البته کمی تا قسمتی تعجب برانگیز خواهد بود چرا که محمد هرگزدر چند فصل کذشته فرم درخشانی نداشته است.