ملت ایران:کریم باقری در اردوی پرسپولیس حضور دارد اما ظاهرا هنوز با باشگاه پرسپولیس به توافق مالی نرسیده است.
او که سال گذشته نه به عنوان مربی رسمی که به عنوان یک عضو کنار پرسپولیس بود، امسال هم همین نقش را کمی پررنگ تر ایفا خواهد کرد. کریم به دلیل نداشتن مدرک مربیگری روی نیمکت نمی نشیند و نقش اش در کادر فنی همان چیزی است که پارسال بود.
کریم باقری پارسال بایت این حضور در کادر فنی مبلغی از باشگاه دریافت کرد.