به گزارش ملت ایران به نقل از گل - باشگاه پرسپولیس روز گذشته از شکایت این باشگاه از قاسم دهنوی خبر داده بود اما تا ظهر امروز چنین پرونده ای در کمیته انضباطی فدراسیون به ثبت نرسیده و به نظر می رسد پرسپولیسی ها هنوز امیدوارند بتوانند از طریق رایزنی و گفت و گو این ماجرا را مختومه کنند. جتی شب گذشته در این رابطه رویانیان هم تماس هایی با عالی پور مدیر برنامه دهنوی داشته و در آن تماس بابت رفتار و گفتار شیرینی عذر خواهی کرده و خواستار حل مسالمت آمیز موضوع شده است.
در این میان اما باید به نکاتی اشاره کرد. قرارداد دهنوی با سپاهان روز ۲۷اردیبهشت منعقد گردیده و برخلاف آنچه گفته می شود به صورت فکس نبوده است. دو روز پیش از آن مدیر برنامه وی، متن قرارداد را برای دهنوی فکس کرده تا ان را مطالعه کند و نقطه نظرات خود را دربره آن بیان کند. پس از آن در تاریخ ۲۷اردیبهشت، قرارداد او و سپاهان تنظیم و با حضورخود وی و مدیربرنامه هایش امضا گردیده و ۴۸ساعت پس از آن یعنی ۲۹اردیبهشت بخشی از قرارداد وی به حساب او واریز شده است.
دهنوی پس از آن با پرواز اصفهان – مشهد به مشهد رفته که بلیط هایش هم موجود است و روز ۶خرداد صبح به دعوت پرسپولیسی ها و طی تماس مکرر مولایی بدنساز پرسپولیس او با پرواز مشهد - تهران به تهران آمده و شب پای میز مذاکره با پرسپولیسی ها نشسته است.
او در این نشست اصرار داشته که باید رضایت باشگاه سپاهان جلب شود. وی به سعید شیرینی گفته که سپاهانی ها مرا تهدید کرده اند که اگر به پرسپولیس یا هر تیم دیگی بروم از من شکایت خواهند کرد وپرسپولیسی ها نیز در پاسخ گفته اند جلب رضایت سپاهان با ما.
آن شب قراردادی بین او و پرسپولیس تنظیم و امضا می گردد و اینکه شیرینی اعلام کرده این قرارداد مشروط بوده صحیح است. شرط اصلی این بوده که اگر رضایت سپاهان توسط پرسپولیسی ها جلب شد می توان دهنوی را پرسپولیسی دانست. همان شب دو فقره چک شخصی جمعا به مبلغ ۴۵۰میلیون تومان هم به دهنوی تحویل گردیده و اینکه گفته می شود بخشی از قرارداد او داده شده، مربوط به همین چک هاست که برای تاریخ ۱۲خرداد صادر گردیده و البته گفته می شود در آن تاریخ موجودی کافی هم نداشته است.
حال دهنوی به سپاهان رفته و پرسپولیسی ها هم مکرر حرف از شکایت می زنند اما چرا سپاهانی ها در برابر ادعاهای پرسپولیسی ها سکوت کرده اند؟ ماجرا به آنجا بر می گردد که آنها می دانند با اسناد و مدارکی که دارند می توانند ثابت کنند اول آنها بادهنوی قرارداد بسته اند و همین برگ برنده آنهاست. اگر پرسپولیس از دهنوی شکایت کند، سپاهان هم از پرسپولیس شکایت می کند چون باشگاهها حق ندارند با بازیکنی که با باشگاهی دیگر قرارداد دارد مذاکره کرده و قرارداد امضا کنند. آنجاست که پرسپولیس باید به سپاهان غرامت بپردازد!
اصفهانی ها به همین دلیل ترجیح داده اند سکوت کنند. سایت باشگاه سپاهان با انتشار عکسی از دهنوی در تمرینات این تیم، به نوعی برای پرسپولیس کری می خواند.