ملت ایران:بازیکن ملی پوش سایق پرسپولیس از سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس شکایت کرد.
به گزارش ملت ایران به نقل از آناج، گویا چک معروف دستفروشی که چندی پیش شیرینی به کاظمیان بابت طلبش از باشگاه پرسپولیس داد بود دلیل این شکایت بوده است.
از سوی دیگر کاظمیان از باشگاه پرسپولیس نیز بابت طلبش به کمیته انضباطی شکایت کرده است تا با دست پر به تبریز برگردد..