ملت ایران: در حالی که عنوان شده بود محمد نصرتی قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با تیم تراکتورسازی تمدید کرده است اما خود وی منکر این موضوع شد.
نصرتی که درحال حاضر در تبریز به سر می برد در همین ارتباط عنوان کرد: من برای صحبت های نهایی به تبریز آمدم و قرار است تا بعد از ظهر امروز مذاکرات نهایی خودم را با مدیران تراکتورسازی انجام دهم.
وی ادامه داد: بعد از ظهر امروز آخرین صحبت های خود را با مدیران تراکتور سازی انجام خواهم داد تا در صورت توافق نهایی قراردادم را تمدید کنم.