به گزارش ملت ایران به نقل از ایلنا - درخواست رسمی برای خرید سسک به منزله انتقال ساده و آسان او به اولدترافورد نخواهد بود. هر چند به نظر می رسد مشکلی جدی را برای سران باشگاه بارسلونا و اعضای کادر فنی این تیم ایجاد کند.
آنها مدت هاست با قاطعیت به پیشنهادات دریافتی برای سسک پاسخ منفی می دهند ولی مبلغ پیشنهادی قابل توجه یونایتد، احتمالا نظر آنها را عوض خواهد کرد.
تیتو ویلانووا، کسی بود که دو فصل پیش تاکید زیادی برخریداری سسک از آرسنال داشت ولی الان دیگر به اندازه آن روزها برای استفاده از سسک پافشاری ندارد.