ملت ایران: پرهان خانلری، پزشک تیم ملی گفت: مسعود شجاعی، احسان حاج صفی و هاشم بیگ در روزهای گذشته مصدومیت هایی داشته اند که البته خفیف ارزیابی شده و پیش بینی می شود که به بازی با لبنان برسند.
وی ادامه داد: تیم پزشکی تدابیری را اندیشیده تا روز بازی مقابل لبنان بازیکنان برسند. با توجه به اینکه دیروز بیگ زاده و حاج صفی استراحت کردند و امروز هم تمرین تیم ملی سبک است، این بازیکنان وضعیت رو به بهبودی دارند. مسعود شجاعی هم دیروز در تمرین دچار مصدومیت شد که امروز به احتمال زیاد استراحت و آب درمانی می کند.
وی در پایان گفت: در تمرین امروز تیم ملی، تیم پزشکی هم برای هاشم بیگ زاده، مسعود شجاعی و هم احسان حاج صفی تمرینات اختصاصی در نظر گرفته تا روند بهبودی سریع تر باشد. باز هم تاکید می کنم با توجه به شرایط حال حاضر سه بازیکن، همه آنها برای بازی مقابل لبنان مشکلی نخواهند داشت.